Uitkering

Alle berichten met de tag Uitkering

Bezwaararts UWV haalt bakzeil

9 juni 2021

De re-integratie van de langdurig arbeidsongeschikte techneut Harold bij een zorginstelling werd al vroeg gestopt omdat er géén arbeidsmogelijkheden waren door elkaar opvolgende forse klachten  en beperkingen. Na twee jaar ziekte beschreef een UWV arts (VA) een scala aan ernstige klachten en marginale mogelijkheden. Harold zou alle energie nodig hebben voor basale activiteiten. De herstelprognose vond de VA nog onzeker waardoor sprake zou zijn van volledige maar niet van duurzame arbeidsongeschiktheid. Over zeven maanden zou herbeoordeling plaatsvinden. Namens werkgever startten wij een bezwaarprocedure in samenwerking met Harold. 

Meer lezen
Ad van LieshoutBezwaararts UWV haalt bakzeil

Toegenomen klachten uit dezelfde ziekteoorzaak: artikel 55 WIA UWV oordeelt te lichtvaardig.

14 april 2021

Verloop

Steigerbouwer Joris viel in augustus 2012 uit wegens enkel- en beenklachten. In juli 2014 besliste UWV dat geen WGA recht bestond omdat Joris minder dan 35% AO was. Drie jaar later, in september 2017 vroeg Joris bij UWV om een herbeoordeling wegens toegenomen (psychische) klachten. UWV oordeelde dat géén sprake was van toegenomen beperkingen door dezelfde ziekteoorzaak binnen vijf jaar na de eerdere schatting.

Meer lezen
Ad van LieshoutToegenomen klachten uit dezelfde ziekteoorzaak: artikel 55 WIA UWV oordeelt te lichtvaardig.

Misslag door piepsysteem bij einde LGU (3)

12 november 2020

Onze eerdere casuïstiek maakte duidelijk dat het werken met het ‘piepsysteem’ zonder inzet van artsen grote kans geeft op onjuiste uitkomsten. Maar soms dragen UWV artsen bij aan een nog grotere onduidelijkheid? Hoe staat met de kwaliteitsborging?

Meer lezen
Ad van LieshoutMisslag door piepsysteem bij einde LGU (3)

Misslag door piepsysteem bij einde LGU (2)

27 oktober 2020

Ons vorige artikel beschreef hoe UWV Karin aan het einde de LGU periode onterecht een IVA-uitkering onthield. In de casus van Hanna leidde het ontbreken van adequate beoordeling bij einde LGU, door ons ‘piepsysteem’ genoemd, tot onterechte continuering van WGA rechten. Plezierig voor Hanna maar onnodig kostbaar voor ex-werkgever die onterecht opdraaide voor WGA lasten ná de LGU fase.

Meer lezen
Ad van LieshoutMisslag door piepsysteem bij einde LGU (2)

Misslag door piepsysteem bij einde LGU (1)

17 oktober 2020

In ons vorige artikel beschreven wij de wijze van ‘beoordelen’ door UWV bij einde LGU. Nu volgt de switch naar de gevolgen van deze wijze van ‘beoordelen’ in dit geval de ‘beoordeling’ van Karin. Na bezwaar bleek UWV de plank nogal pijnlijk te hebben misgeslagen.

Meer lezen
Ad van LieshoutMisslag door piepsysteem bij einde LGU (1)

Beoordelingen WIA rechten na einde LGU nog wel betrouwbaar?

6 oktober 2020

Door tekort aan artsen zet UWV nauwelijks nog artsen in bij einde LGU beoordelingen. Maar wie beoordeelt dan de uitkeringsrechten na afloop LGU? Wat zijn de beoordelingscriteria en hoe staat het met de borging van kwaliteit?

Meer lezen
Ad van LieshoutBeoordelingen WIA rechten na einde LGU nog wel betrouwbaar?

Hanteert UWV piepsysteem bij WGA herbeoordelingen?

23 september 2020

UWV kampt al lang met oplopende achterstanden bij WIA herbeoordelingen waardoor het systeem langzaam dreigde te verzanden. UWV bedacht een oplossing en haalde het ‘piepsysteem’ uit de kast. Helaas met grote kans op pijnlijke gevolgen voor werkgevers en werknemers.

Meer lezen
Ad van LieshoutHanteert UWV piepsysteem bij WGA herbeoordelingen?

Achterstanden bij UWV keuringen en de gevolgen in de praktijk

27 november 2019

Al jaren werkt UWV aan forse achterstanden door een tekort aan artsen.  Minister Koolmees meldde de Tweede Kamer daarover dat: ‘acties die UWV tot nu toe heeft genomen vooralsnog onvoldoende hebben opgeleverd’ en ‘dat het aantal mensen dat wacht op een medische herbeoordeling zelfs toe nam’. De druk blijft nog steeds erg hoog.

Meer lezen
Ad van LieshoutAchterstanden bij UWV keuringen en de gevolgen in de praktijk

Wel of toch niet ziek ten gevolge van zwangerschap/bevalling

13 november 2019

De wereld van Conny was al een tijd erg onrustig door relatieproblemen maar door het opnemen van vrije dagen lukte het Conny om mentaal overeind te blijven en oplossingen te creëren in redelijke samenspraak met haar (ex-)partner. Werkend aan oplossingen bleek Conny zwanger te zijn hetgeen na ruim tien weken eindigde in een miskraam. Een ingreep en een ligkuur bleken daarna noodzakelijk. De dag van de miskraam werd een ziekmelding gedaan bij het UWV. UWV keerde uit omdat de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap/bevalling was.             

Meer lezen
Ad van LieshoutWel of toch niet ziek ten gevolge van zwangerschap/bevalling