Nieuws en publicaties

Hanteert UWV piepsysteem bij WGA herbeoordelingen?

23 september 2020

Oplopende achterstanden bij WIA herbeoordelingen. Uitstroom van ervaren verzekeringsartsen en instroom van onervaren artsen (ANIOS) die veel begeleiding nodig hebben. Corona helpt ook al niet bij het terugdringen van WIA werkvoorraden. Het zijn bekende feiten.

Meer lezen
Ad van LieshoutHanteert UWV piepsysteem bij WGA herbeoordelingen?

Achterstanden bij UWV keuringen en de gevolgen in de praktijk

27 november 2019

Al jaren werkt UWV aan forse achterstanden door een tekort aan artsen.  Minister Koolmees meldde de Tweede Kamer daarover dat: ‘acties die UWV tot nu toe heeft genomen vooralsnog onvoldoende hebben opgeleverd’ en ‘dat het aantal mensen dat wacht op een medische herbeoordeling zelfs toe nam’. De druk blijft nog steeds erg hoog.

Meer lezen
Ad van LieshoutAchterstanden bij UWV keuringen en de gevolgen in de praktijk

Einde aan slapende dienstverbanden

20 november 2019

Op 08-11-2019 publiceerde de Hoge Raad haar uitspraak over de problematiek rond ‘slapende dienstverbanden”. Werkgevers wilden langdurig zieke werknemers – vaak zonder enige kans op terugkeer bijvoorbeeld na IVA toekenning – (nog) geen transitievergoeding betalen na einde van de wachttijd. Werknemers bleven ‘slapend’ in dienst, terwijl werken en loon ontvangen niet meer aan de orde was. Oudere langdurig arbeidsongeschikte werknemers liepen daarmee de wettelijke transitievergoeding mis en bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zou het recht op een transitievergoeding volledig kunnen vervallen.

Meer lezen
Ad van LieshoutEinde aan slapende dienstverbanden

Wel of toch niet ziek ten gevolge van zwangerschap/bevalling

13 november 2019

De wereld van Conny was al een tijd erg onrustig door relatieproblemen maar door het opnemen van vrije dagen lukte het Conny om mentaal overeind te blijven en oplossingen te creëren in redelijke samenspraak met haar (ex-)partner. Werkend aan oplossingen bleek Conny zwanger te zijn hetgeen na ruim tien weken eindigde in een miskraam. Een ingreep en een ligkuur bleken daarna noodzakelijk. De dag van de miskraam werd een ziekmelding gedaan bij het UWV. UWV keerde uit omdat de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap/bevalling was.             

Meer lezen
Ad van LieshoutWel of toch niet ziek ten gevolge van zwangerschap/bevalling

UWV moet zich houden aan eigen regels

18 september 2019

Loonsanctie ten onrechte

UWV toets of werkgevers de regels rond ziekte en re-integratie wel voldoende naleven. Bij tekortkomingen volgt een kostbare sanctie. Dat UWV bij die beoordelingen niet altijd haar eigen regels naleeft blijkt uit de onderstaande casus.

Meer lezen
Ad van LieshoutUWV moet zich houden aan eigen regels

Inconsequente ZW beoordelingen door verzekeringsartsen

12 september 2019

Als een ziekteoorzaak gerelateerd is aan zwangerschap of bevalling dan bestaat recht op ziektewet. Indien er zowel vóór als ná het WaZo verlof sprake is van ziekte dan zal  een verzekeringsarts, hierna VA, moeten beoordelen of er sprake is van dezelfde klachten. Is dat het geval dan blijft de 1e ziektedag, van vóór het WaZo verlof, van kracht. Soms is de vraag of klachten vóór en ná het WaZo verlof anders of gelijk zijn voor VA’en te complex. 

Meer lezen
Ad van LieshoutInconsequente ZW beoordelingen door verzekeringsartsen

Verkorte wachttijd WIA

17 februari 2019

Een werkgever is verplicht om zich twee jaar lang in te spannen voor de re-integratie van zieke medewerkers. Lukt dit niet in de eigen organisatie, dan bij een ander bedrijf. Er is een uitzondering op deze regel en dat is als de bedrijfsarts en de zieke medewerker geen kans op herstel meer zien. Dan is sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid. In dat geval kan de werknemer bij UWV een verkorting van de wachttijd aanvragen.

Meer lezen
Ad van LieshoutVerkorte wachttijd WIA

Nut van bezwaar of beroep!

12 februari 2019

Bezwaar maken of in beroep gaan is dat zinvol? Stel die vraag aan twee verschillende juristen en je krijgt zo maar verschillende antwoorden. Dat was ook zo in de zaak van Henry, docent bij twee verschillende scholen. De ene school koos voor actie omdat men de UWV besluiten niet te verteren vond, de andere school legde zich neer bij de besluiten.  

Meer lezen
Ad van LieshoutNut van bezwaar of beroep!

Collega verzekeringsarts mag kolen uit het vuur halen

12 februari 2019

Begin 2017 krijgt een zorginstelling bericht van het UWV dat werkneemster Catharina een WGA-uitkering gaat ontvangen. Er is na twee jaar ziekte sprake van volledige arbeidsongeschiktheid, maar de verzekeringsarts ziet nog wel kansen op herstel. De werkgever maakt bezwaar omdat – gelet op de aard en ernst van de klachten – hij daar twijfels over heeft.                         

Meer lezen
Ad van LieshoutCollega verzekeringsarts mag kolen uit het vuur halen

Beoordeling duurzaamheid arbeidsongeschiktheid (te) moeilijk.

12 februari 2019

Het vaststellen of een werknemer die volledig arbeidsongeschikt is dat ook duurzaam is, blijkt geen eenvoudige opgave voor artsen van het UWV. Is er géén of een geringe kans op herstel, dan volgt een IVA-toekenning. IVA lasten worden niet zoals bij de WGA het geval is, gedurende tien jaar op werkgevers verhaald. Een goede beoordeling is dus van groot belang.

Meer lezen
beheerBeoordeling duurzaamheid arbeidsongeschiktheid (te) moeilijk.