Nieuws en publicaties

Hanteert UWV piepsysteem bij WGA herbeoordelingen?

23 september 2020

UWV kampt al lang met oplopende achterstanden bij WIA herbeoordelingen waardoor het systeem langzaam dreigde te verzanden. UWV bedacht een oplossing en haalde het ‘piepsysteem’ uit de kast. Helaas met grote kans op pijnlijke gevolgen voor werkgevers en werknemers.

Wist u dat UWV bij overgang van de LG fase naar LAU of VVU nauwelijks nog herbeoordelingen uitvoert en dat mensen overgaan naar de volgende fase zonder contact met een UWV arts? Door minimalisatie van artseninzet bij deze groep hoopt UWV achterstanden in te lopen maar legt de deugdelijkheid helaas vaak het loodje. Dat moet wel een calculated risk zijn.

Het ‘piepsysteem’ kent vooral gevolgen voor werkgevers die opdraaien voor de WGA-lasten. Bij werkgevers met forse WGA instroom kan het jaarlijks gaan om meerdere niet door een arts uitgevoerde beoordelingen en daarmee dus kans op onterecht doorlopende WGA-schade.

Is het huidig beleid van UWV rond overgangsbeslissingen een lumineus idee of een voorbeeld van onrechtmatig handelen?
Wij denken het laatste omdat als bezwaar wordt gemaakt tegen zo’n overgangsbesluit, de afdeling B&B het dossier gelijk teruglegt bij de afdeling SMZ met de vraag om alsnog een beoordeling te doen.

Een beoordeling door arts is kennelijk niet nodig voor het afgeven van een overgangsbeschikking maar wél als bezwaar wordt gemaakt tegen het besluit! Hoort u het ook piepen?

Naschrift
De komende periode publiceren wij enkele artikelen over de gevolgen van het ‘piepsysteem’ en zullen wij ook meer inzicht geven over de huidige werkwijze bij het UWV.                                                     

Onze boodschap bij die artikelen is, dat het verstandig is, beter nog noodzakelijk is, om momenteel extra kritisch te kijken naar WIA besluiten. Niet alleen bij besluiten over einde LGU maar ook in de overige situaties.   

Waarom ook bij overige situaties? UWV heeft (te)veel werk en tijd en mankracht tekort en daarnaast is veel ervaring vertrokken en die blijkt in de praktijk node te worden gemist. Dat is wat ons betreft duidelijk merkbaar bij onderzoeken en onderbouwing van conclusies.  U leest er meer over in de komende artikelen.  

Auteur: Ad van Lieshout, www.lenm-advies.nl

Ad van LieshoutHanteert UWV piepsysteem bij WGA herbeoordelingen?