Nieuws en publicaties

Misslag door piepsysteem bij einde LGU (1)

17 oktober 2020

In ons vorige artikel beschreven wij de wijze van ‘beoordelen’ door UWV bij einde LGU. Nu volgt de switch naar de gevolgen van deze wijze van ‘beoordelen’ in dit geval de ‘beoordeling’ van Karin. Na bezwaar bleek UWV de plank nogal pijnlijk te hebben misgeslagen.

Karin, niet haar eigen naam, werd in 2018 bij EWT als volledig arbeidsongeschikt aangemerkt. De UWV arts noteerde toen forse beperkingen, een beperkte belastbaarheid maar zag nog wel kansen op herstel. Omdat geen functies konden worden geduid werd Karin volledig arbeidsongeschikt. In oktober 2019 schreef UWV aan Karin, dat haar rechten ná einde LGU waren beoordeeld en dat Karin nog steeds als volledig arbeidsongeschikt werd gezien. Haar aflopende LGU werd daarom omgezet naar een LAU. Onze cliënt, de werkgever, maakte bezwaar.

Omdat geen arts betrokken was bij de laatste ‘beoordeling’ vroeg B&B alsnog om onderzoek door een arts. Na dat onderzoek concludeerde de UWV arts dat na einde LGU nog steeds sprake          

was van forse beperkingen, marginale belastbaarheid terwijl geen belangrijke verbetering qua gezondheid werd verwacht. Er werd een FML opgesteld maar functies duiden lukte niet en zo werd Karin volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Er volgde een IVA-uitkering.     


Naschrift
Deze casus maakt duidelijk dat het ‘piepsysteem’ tot verkeerde en onverantwoorde uitkomsten  leidt. Een onderzoek toegespitst op de datum einde LGU is pure noodzaak.         

Het oordeel van de UD dat de situatie van Karin bij einde LGU ongewijzigd zou zijn ten opzichte van haar situatie bij EWT bleek niet meer dan een wassen neus. De werkelijkheid bleek na bezwaar en serieus onderzoek door een UWV arts heel anders te zijn.

Hoe verantwoord is het om een beslissing te nemen over uitkeringsrechten bij einde LGU terwijl niet de medische situatie per datum einde LGU maar de medische situatie bij EWT, van ruim twee jaar geleden, als basis voor de ‘beoordeling’ wordt genomen?

De handelwijze van UWV leidde bij Karin tot een grove misslag. Door bezwaar te maken werd deze misslag gecorrigeerd en het vastgestelde recht op LAU omgezet naar IVA. Werkgever werd zo verlost van WGA schade die anders nog 8 jaar had kunnen doorlopen. Karin boekte winst door een iets hogere uitkering en een betere gemoedsrust.

Werkgevers en werknemers die zekerheid willen over de juistheid van een besluit bij einde LGU dossiers doen er goed aan om tijdig bezwaar te maken.       

Auteur: Ad van Lieshout, www.lenm-advies.nl

Ad van LieshoutMisslag door piepsysteem bij einde LGU (1)