Incompany trainingen

Incompany trainingen

Verzuim is kostbaar, de regelgeving is complex en het traject gevoelig voor stagnatie. Om met enige kans op succes langdurige zieke medewerkers adequaat te kunnen begeleiden is kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA wetgeving onontbeerlijk. Ook om tijdig knelpunten te kunnen signaleren en om mogelijke scenario’s en de consequenties te kunnen schetsen die na twee jaar ziek zijn voor zieke werknemers kunnen gaan gelden.

Na een op uw organisatie gerichte training hebben uw medewerkers veel betere kennis van de Wet Poortwachter en WIA. Kunnen risico’s beter inschatten en hebben ook meer oog voor opties tot kostenbesparing. 

Onze trainingen zijn veelal bedoeld voor leidinggevenden, HRM-, re-integratieadviseurs en casemanagers. Wij passen trainingen graag aan, aan de praktijk binnen uw organisatie.

Advies sociale zekerheid

Meer weten?

Bel ons op 023 - 547 44 57

Contact
beheerIncompany trainingen