Nieuws en publicaties

Misslag door piepsysteem bij einde LGU (2)

27 oktober 2020

Ons vorige artikel beschreef hoe UWV Karin aan het einde de LGU periode onterecht een IVA-uitkering onthield. In de casus van Hanna leidde het ontbreken van adequate beoordeling bij einde LGU, door ons ‘piepsysteem’ genoemd, tot onterechte continuering van WGA rechten. Plezierig voor Hanna maar onnodig kostbaar voor ex-werkgever die onterecht opdraaide voor WGA lasten ná de LGU fase.

Hanna werd in 2018 bij EWT als 50% arbeidsongeschikt aangemerkt en bereikte in april 2020 einde LGU. Zonder onderzoek door een UWV arts ‘oordeelde’ een uitkeringsdeskundige (UD) dat de medische situatie bij einde LGU in 2020 ongewijzigd was ten opzichte van de situatie bij EWT in 2018. Hanna kreeg daarom na afloop van de LGU termijn een VVU.

Na bezwaar namens onze cliënt, de ex-werkgever, vroeg B&B de primaire afdeling alsnog om beoordeling door een arts. De VA deed onderzoek, stelde een FML op inclusief een kleine urenbeperking waarna een arbeidsdeskundige meerdere administratieve functies kon duiden. Het bezwaar werd gegrond verklaard en er kwam een voorgenomen besluit van B&B dat als mate van arbeidsongeschiktheid een percentage onder de 35% vermeldde. Voor Hanna eindigde het recht op VVU alsnog. Hanna heeft nog wel een optie voor bezwaar.   

Naschrift
De ’beoordeling’ door de UD of wel het terugvallen op de medische beoordeling bij EWT leverde 50% arbeidsongeschiktheid op en daarmee bestond recht op VVU bij einde LGU. Maar de feitelijke beoordeling door VA en AD – na bezwaar – pakte heel anders uit, 35 min!       

Pijnlijk voor Hanna maar rechtdoend aan onze cliënt die verlost werd van onterechte WGA schade die zonder bezwaar nog vele jaren had kunnen duren. De casus Hanna is één uit vele voorbeelden dat het werken door UWV met een ‘piepsysteem’ leidt tot onjuiste uitkomsten.

Bedenk ook dat het ‘piepsysteem’ in het leven werd geroepen om op inzet van artsen te kunnen besparen. Maar hoe groot is die besparing als zo’n dossier na ingesteld bezwaar weer terugkomt bij de primaire afdeling met het verzoek om alsnog een beoordeling uit te voeren?  Wat te denken van de onterechte WGA kosten?  B&B mag, vaak vele maanden later, de plooien weer glad strijken.

Auteur: Ad van Lieshout, www.lenm-advies.nl

Ad van LieshoutMisslag door piepsysteem bij einde LGU (2)