Nieuws en publicaties

Achterstanden bij UWV keuringen en de gevolgen in de praktijk

27 november 2019

Al jaren werkt UWV aan forse achterstanden door een tekort aan artsen.  Minister Koolmees meldde de Tweede Kamer daarover dat: ‘acties die UWV tot nu toe heeft genomen vooralsnog onvoldoende hebben opgeleverd’ en ‘dat het aantal mensen dat wacht op een medische herbeoordeling zelfs toe nam’. De druk blijft nog steeds erg hoog.

Eén van onze cliënten had een werknemer die in 2017 einde van de wachttijd bereikte waarna WGA 80/100% volgde. Werkgever ging in bezwaar en wij beoordeelden als gemachtigde namens werkgever het dossier. De verzekeringsarts had vastgesteld dat er bij einde wachttijd sprake was van intensieve dagbehandeling op twee fronten waardoor er geen benutbare mogelijkheden waren met 80/100% arbeidsongeschiktheid als gevolg. De verzekeringsarts zag op termijn wel kansen op herstel gezien de lopende behandelingen. Omdat die conclusie goed te begrijpen viel, adviseerden wij om het bezwaar in te trekken en de aandacht te verleggen naar het moment dat het LGU recht eindigde en het vervolgrecht moest worden bepaald.

Begin mei 2019 ontving cliënt bericht van UWV dat de loongerelateerde uitkering in juli 2019 eindigde en dat aansluitend een loonaanvullingsuitkering volgde. Werkgever maakte bezwaar.

UWV schreef ons als gemachtigde dat wij binnen twee weken het dossier zouden ontvangen. Dat dossier kwam niet maar wel een telefoontje van een bezwaarjurist met de boodschap dat de omzetting van de loongerelateerde naar de loonaanvullingsuitkering had plaatsgevonden zonder onderzoek door een verzekeringsarts! Dit ging alsnog gebeuren en wij zouden nog horen!

Het niet uitvoeren van een herbeoordeling vonden wij gezien aard en ernst van de klachten niet logisch! UWV bevestigde onze mening. Na twee maanden meldde de jurist dat de volledige arbeidsongeschiktheid alsnog als duurzaam werd aangemerkt waardoor de WGA-  terugwerkend tot juli 2019 werd omgezet naar een IVA-uitkering! Voor werkgever en werknemer de enige juiste uitkomst.

Naschrift
Deze casus maakt duidelijk dat het niet uitvoeren van (her)beoordelingen – ook in complexe situaties – voor UWV een optie is om achterstanden in te lopen?  Zoals het hier ging, gaat het helaas vaak. Wat zou de minister vinden van het ‘in the blind’ overzetten van uitkeringsrecht?

Het niet uitvoeren van (her)beoordelingen zoals hier heeft financieel gezien forse nadelige gevolgen voor zowel werkgever als werknemer waardoor het belang om het handelen van UWV nadrukkelijk te blijven volgen steeds groter wordt. Alleen door tijdig bezwaar te maken kunnen dit soort zaken nog worden gecorrigeerd!

Auteur: Ad van Lieshout, www.lenm-advies.nl

Ad van LieshoutAchterstanden bij UWV keuringen en de gevolgen in de praktijk