Nieuws en publicaties

Wel of toch niet ziek ten gevolge van zwangerschap/bevalling

13 november 2019

De wereld van Conny was al een tijd erg onrustig door relatieproblemen maar door het opnemen van vrije dagen lukte het Conny om mentaal overeind te blijven en oplossingen te creëren in redelijke samenspraak met haar (ex-)partner. Werkend aan oplossingen bleek Conny zwanger te zijn hetgeen na ruim tien weken eindigde in een miskraam. Een ingreep en een ligkuur bleken daarna noodzakelijk. De dag van de miskraam werd een ziekmelding gedaan bij het UWV. UWV keerde uit omdat de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap/bevalling was.             

Na enige tijd vond spreekuurbezoek plaats bij een UWV arts die concludeerde dat er recht op ZW bestond tot en met de laatste dag van de ligkuur. Hierna niet meer omdat er géén sprake meer zou zijn van AO’heid als gevolg van zwangerschap/bevalling maar van een reactie op ernstige stress door een drietal life events in een korte periode. De arts noteerde de relatiebreuk, de miskraam en het overlijden van de huiskat. Door dit besluit kwamen de loonkosten ná de ligkuur voor rekening van werkgever. Werkgever vond het wegstrepen van het recht op ZW door UWV te makkelijk en tekende bezwaar aan.

Bij het bezwaar draaide het om de vraag of de resterende klachten nu gevolg waren van de (drie) life events of dat de klachten gerelateerd moesten worden aan de miskraam en het fysieke beloop daarna. Wij betoogden het laatste en brachten naar voren dat de richtlijn zwangerschap & bevalling ruimte laat om bij enige twijfel het voordeel hiervan aan werkneemster te laten.

Tijdens de hoorzitting ging de verzekeringsarts bezwaar en beroep dieper in op de zwangerschap, de miskraam en het fysieke beloop en stelde uiteindelijk dat het fysieke herstel na de ingreep kennelijk langer duurde dan zich eerst liet aanzien. In hoeverre hormonale of mentale factoren van invloed zijn geweest kon de arts moeilijk vaststellen. Daardoor zag de arts, anders dan zijn collega, reden om te stellen dat de AO’heid vanaf datum einde ligkuur moest worden aangemerkt als AO’heid als gevolg van de zwangerschap/bevalling. Er volgde snel weer ZW uitkering tot aan het moment dat Conny weer volledig kon hervatten.

Naschrift
Om te bevorderen dat verzekeringsartsen vragen over oorzakelijkheid met zwangerschap en bevalling uniform kunnen beantwoorden werd een richtlijn ontwikkeld. De richtlijn zwangerschap & bevalling beschrijft werkwijze en criteria die artsen bij hun beoordeling dienen te hanteren. Op blz. 20 leest u meer over het voordeel van de twijfel aan werkneemsters laten indien de voors en tegens rond causaal verband elkaar in evenwicht houden.

De praktijk en ook de situatie  van Conny laat zien dat ondanks de richtlijn niet altijd uniform wordt besloten. Middels bezwaar kan UWV weer op het juiste pad worden gezet.       

Auteur: Ad van Lieshout, www.lenm-advies.nl

Ad van LieshoutWel of toch niet ziek ten gevolge van zwangerschap/bevalling