Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

L&M advies is als professioneel rechtshulpverlener erkend door UWV. Dat houdt in dat wij als gemachtigde alle stukken, waaronder de medische stukken ter beoordeling krijgen overlegd waarbij uiteraard geheimhoudingsplicht geldt ten aanzien van de medische informatie.

Onze lange ervaring en juridische kennis maakt dat wij snel een inschatting maken van kansen op succes en de kosten van onze inzet. Dit levert jaarlijks vele gegrondverklaringen op waardoor WGA-uitkeringen worden omgezet naar een IVA-uitkering of loonsancties worden ingetrokken. Werknemers krijgen zo alsnog de juiste uitkering en werkgevers financiële compensatie voor de (loon)schade als gevolg van het onjuiste besluit.

Advies sociale zekerheid

Meer weten?

Bel ons op 023 - 547 44 57

Contact
beheerBezwaar en beroep