Uw partner op het gebied van sociale zekerheid, bezwaar en beroep

Diensten

L&M advies ondersteunt organisaties bij beheersing van ziekteverzuim en beperking van de schadelast door betere benutting van de opbrengsten van sociale zekerheidsregelingen zoals het vangnet Ziektewet en subsidies maar ook het realiseren van de juiste toerekening van ZW en WGA schade.

Ook kunnen wij u adviseren bij een moeizaam verlopend re-integratietraject waardoor resultaat uitblijft en een loonsanctie aanstaande lijkt. Wij zijn dan graag gesprekspartner om te adviseren over nieuwe impulsen, een effectiever verloop en vermindering van uw risico’s op een loonsanctie.

Als gemachtigde namens organisaties en werknemers voeren wij jaarlijks vele tientallen bezwaar- en beroepsprocedures met UWV als sparringspartner.

Advies sociale zekerheid

Advies sociale zekerheid

L&M advies is als onafhankelijk adviesbureau gericht op beperking van schade als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid maar ook op de arbeidsrechtelijk gevolgen daarvan.

Lees meer
Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

L&M advies is als professioneel rechtshulpverlener erkend door UWV. Dat houdt in dat wij als gemachtigde alle stukken, waaronder medische stukken waarbij uiteraard geheimhoudingsplicht geldt ten aanzien van de informatie.

Lees meer
Arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratie advies

Arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratie advies

Bent u op zoek naar onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig arbeidsdeskundig onderzoek? Onze arbeidsdeskundigen zijn zeer ervaren op het gebied van ziekteverzuim, re-integratie en bijbehorende wet- en regelgeving zoals de WvP en de WIA.

Lees meer
Blokkerende re-integratie

Blokkerende re-integratie

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor re-integratie bij ziekte maar als UWV na twee jaar vindt dat sprake is van onvoldoende re-integratie, dan draait werkgever op voor de gevolgen.

Lees meer
Incompany trainingen

Incompany trainingen

Verzuim is kostbaar, de regelgeving is complex en het traject gevoelig voor stagnatie. Om met enige kans op succes langdurige zieke medewerkers adequaat te kunnen begeleiden is kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA wetgeving onontbeerlijk.

Lees meer
Over ons

Over ons

L&M biedt ondersteuning en praktische oplossingen bij vragen over verzuim, re-integratie en de financiële kant van verzuim. Door langjarig werken bij UWV en haar voorgangers werd brede ervaring opgedaan wat mogelijk maakt om succesvol te adviseren bij meer complexe situaties.

Lees meer

Benieuwd wat L&M advies voor u of voor uw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op met 023 - 547 44 57 of middels het contactformulier.

Contact
beheerDiensten