februari 2019

All posts from februari 2019

Verkorte wachttijd WIA

17 februari 2019

Een werkgever is verplicht om zich twee jaar lang in te spannen voor de re-integratie van zieke medewerkers. Lukt dit niet in de eigen organisatie, dan bij een ander bedrijf. Er is een uitzondering op deze regel en dat is als de bedrijfsarts en de zieke medewerker geen kans op herstel meer zien. Dan is sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid. In dat geval kan de werknemer bij UWV een verkorting van de wachttijd aanvragen.

Meer lezen
Ad van LieshoutVerkorte wachttijd WIA

Nut van bezwaar of beroep!

12 februari 2019

Bezwaar maken of in beroep gaan is dat zinvol? Stel die vraag aan twee verschillende juristen en je krijgt zo maar verschillende antwoorden. Dat was ook zo in de zaak van Henry, docent bij twee verschillende scholen. De ene school koos voor actie omdat men de UWV besluiten niet te verteren vond, de andere school legde zich neer bij de besluiten.  

Meer lezen
Ad van LieshoutNut van bezwaar of beroep!

Collega verzekeringsarts mag kolen uit het vuur halen

12 februari 2019

Begin 2017 krijgt een zorginstelling bericht van het UWV dat werkneemster Catharina een WGA-uitkering gaat ontvangen. Er is na twee jaar ziekte sprake van volledige arbeidsongeschiktheid, maar de verzekeringsarts ziet nog wel kansen op herstel. De werkgever maakt bezwaar omdat – gelet op de aard en ernst van de klachten – hij daar twijfels over heeft.                         

Meer lezen
Ad van LieshoutCollega verzekeringsarts mag kolen uit het vuur halen

Beoordeling duurzaamheid arbeidsongeschiktheid (te) moeilijk.

12 februari 2019

Het vaststellen of een werknemer die volledig arbeidsongeschikt is dat ook duurzaam is, blijkt geen eenvoudige opgave voor artsen van het UWV. Is er géén of een geringe kans op herstel, dan volgt een IVA-toekenning. IVA lasten worden niet zoals bij de WGA het geval is, gedurende tien jaar op werkgevers verhaald. Een goede beoordeling is dus van groot belang.

Meer lezen
beheerBeoordeling duurzaamheid arbeidsongeschiktheid (te) moeilijk.