Ad van Lieshout

UWV moet zich houden aan eigen regels

18 september 2019

Loonsanctie ten onrechte

UWV toets of werkgevers de regels rond ziekte en re-integratie wel voldoende naleven. Bij tekortkomingen volgt een kostbare sanctie. Dat UWV bij die beoordelingen niet altijd haar eigen regels naleeft blijkt uit de onderstaande casus.

Meer lezen
Ad van LieshoutUWV moet zich houden aan eigen regels

Inconsequente ZW beoordelingen door verzekeringsartsen

12 september 2019

Als een ziekteoorzaak gerelateerd is aan zwangerschap of bevalling dan bestaat recht op ziektewet. Indien er zowel vóór als ná het WaZo verlof sprake is van ziekte dan zal  een verzekeringsarts, hierna VA, moeten beoordelen of er sprake is van dezelfde klachten. Is dat het geval dan blijft de 1e ziektedag, van vóór het WaZo verlof, van kracht. Soms is de vraag of klachten vóór en ná het WaZo verlof anders of gelijk zijn voor VA’en te complex. 

Meer lezen
Ad van LieshoutInconsequente ZW beoordelingen door verzekeringsartsen

Verkorte wachttijd WIA

17 februari 2019

Een werkgever is verplicht om zich twee jaar lang in te spannen voor de re-integratie van zieke medewerkers. Lukt dit niet in de eigen organisatie, dan bij een ander bedrijf. Er is een uitzondering op deze regel en dat is als de bedrijfsarts en de zieke medewerker geen kans op herstel meer zien. Dan is sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid. In dat geval kan de werknemer bij UWV een verkorting van de wachttijd aanvragen.

Meer lezen
Ad van LieshoutVerkorte wachttijd WIA

Nut van bezwaar of beroep!

12 februari 2019

Bezwaar maken of in beroep gaan is dat zinvol? Stel die vraag aan twee verschillende juristen en je krijgt zo maar verschillende antwoorden. Dat was ook zo in de zaak van Henry, docent bij twee verschillende scholen. De ene school koos voor actie omdat men de UWV besluiten niet te verteren vond, de andere school legde zich neer bij de besluiten.  

Meer lezen
Ad van LieshoutNut van bezwaar of beroep!

Collega verzekeringsarts mag kolen uit het vuur halen

12 februari 2019

Begin 2017 krijgt een zorginstelling bericht van het UWV dat werkneemster Catharina een WGA-uitkering gaat ontvangen. Er is na twee jaar ziekte sprake van volledige arbeidsongeschiktheid, maar de verzekeringsarts ziet nog wel kansen op herstel. De werkgever maakt bezwaar omdat – gelet op de aard en ernst van de klachten – hij daar twijfels over heeft.                         

Meer lezen
Ad van LieshoutCollega verzekeringsarts mag kolen uit het vuur halen