Blokkerende re-integratie

Blokkerende re-integratie

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor re-integratie bij ziekte maar als UWV na twee jaar vindt dat sprake is van onvoldoende re-integratie, dan draait werkgever op voor de gevolgen. Nog maximaal één jaar loon doorbetalen. Werknemers zien de sanctieperiode soms als een periode van relatieve rust. Nog géén WIA keuring en de werkgever blijft aan zet.

Werknemers menen soms niet in staat te zijn tot re-integratie door klachten en beperkingen terwijl de praktijk laat zien dat het nauwelijks voorkomt dat re-integratie niet noodzakelijk is. Géén of onvoldoende re-integratieresultaat terwijl er nog wel benutbare mogelijkheden zijn is een garantie voor een loonsanctie. De bedrijfsarts zal dus heldere wijn moeten schenken en via heldere  communicatie over rechten en plichten, procedures en beschikbare standaarden niet alleen werkgever maar ook de werknemer in de goede startpositie te brengen voor re-integratie.

Herkent u deze situatie? In dat geval kunnen wij u van advies dienen of en hoe een loonsanctie kan worden afgewend maar ook om uw dossieropbouw te optimaliseren. Vraag wel tijdig om onze inbreng en dus niet in de 21e maand van het verzuim!

Wij toetsen het verzuimverloop, de rapportages en adviezen aan wettelijke bepalingen en procedures en beschikbare standaarden en rapporteren aan u over de mogelijkheden. Desgewenst bespreken wij onze bevindingen met de betreffende werknemer.

Advies sociale zekerheid

Meer weten?

Bel ons op 023 - 547 44 57

Contact
beheerBlokkerende re-integratie